- Υπότιτλοι για τις τελευταίες ταινίες...

Latest movies with Greek & English subtitles

Le Ravissement (The Rapture) (2023)
Le Ravissement (The Rapture) (2023)
Le Ravissement (The Rapture) (2023)

S4F: 6.0 (1 vote) | iMDB: 7.1

Sakra (2023)
Sakra (2023)
Sakra (2023)

S4F: 5.5 (1 vote) | iMDB: 5.7

Klienten (The Last Client) (2022)
Klienten (The Last Client) (2022)
Klienten (The Last Client) (2022)

S4F: 5.5 (1 vote) | iMDB: 6.4

Klienten 2022 1080p BluRay x264 AAC5 1-[YTS MX]

Uploaded by Bobcat89 on 28/02/24 11:12am - A subtitle by sougadim

200DLs

Radical (2023)
Radical (2023)
Radical (2023)

S4F: 6.7 (5 votes) | iMDB: 7.8

54DLs

Robot Dreams (2023)
Robot Dreams (2023)
Robot Dreams (2023)

S4F: 5.2 (3 votes) | iMDB: 7.5