- Υπότιτλοι για τις τελευταίες ταινίες...

Latest movies with Greek & English subtitles

Elvis (2022)
Elvis (2022)
Elvis (2022)

S4F: 7.1 (4 votes) | iMDB: 7.8

51DLs

Thirteen Lives (2022)
Thirteen Lives (2022)
Thirteen Lives (2022)

S4F: 6.6 (4 votes) | iMDB: 7.9

Separation (2021)
Separation (2021)
Separation (2021)

S4F: 6.1 (7 votes) | iMDB: 4.7

1232DLs

14DLs

Carter (2022)
Carter (2022)
Carter (2022)

S4F: 5.0 (2 votes) | iMDB: 7.1

Luck (2022)
Luck (2022)
Luck (2022)

S4F: 7.0 (5 votes) | iMDB: 6

558DLs

9DLs

Crawlspace (2022)
Crawlspace (2022)
Crawlspace (2022)

S4F: 2.0 (2 votes) | iMDB: 4.7

22DLs

Dolphin Man (2017)
Dolphin Man (2017)
Dolphin Man (2017)

S4F: 6.5 (1 vote) | iMDB: 7

Dolphin Man (2017) (1h 20m)

Uploaded by panoulis44 on 07/08/22 11:56am

47DLs